در زمان ثبت سفارش کیک و شیرینی در سایت آنلاین شیرینی زمان درخواستی تحلیل از شما پرسیده می شود و سفیر ما در فاصله زمانی ثبت شده سفارش شما را در آدرس اعلام شده تحویل خواهد داد

در مورد سفارش دیگر محصولات روال کار به این صورت است که سفارشات ثبت شده تا ساعت ۱۴ هر روز در همان روز و حداکثر تا ساعت ۲۱ تحویل داده خواهد شد و تحویل سفارشات ثبت شده پس از ساعت ۱۴ به روز کاری بعد موکول خواهد شد با این حال شما می توانید زمانی را برای تحویل مناسب می دانید در قسمت توضیحات وارد کنید تا در همان مقطع زمانی سفارشات شما تحویل گردد